Aksjoner

Adgangskort ISPS

Ship to port

Søk på båtplass

Havnekalkulator

Siste nytt!

  • Workshop Marin verdiskapning 13. og 14.september 2022
    Vedlagt ligger invitasjon til webshop Marin verdiskapning 13. og 14. september, følg link: Invitasjon workshop
    Påmelding med navn mobil/mailadresse sendes til post@hammerfest.havn.no
    Påmeldingsavgift: kr 1.500,- pr deltager (inkl. 2 lunsj + 1 middag).
  • Midlertidig endring av farled i indre havn
    Se vedlagt kartutsnitt av farled hvor man skal holde nord/øst for markert grønn linje. Kartutsnitt finner du her.

Webkamera – Hammerfest Havn

Se livestream