OLJE OG GASS

LEDENDE SERVICEHAVN FOR OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Olje og gass

  • Finnmarks største havn: Hammerfest havn har en unik lokalisering i skipsleia og i forhold til petroleumsvirksomhet i Barentshavet
  • LNG-utvinning siden 2008: Både det europeiske- og amerikanske kontinent er forsynt med LNG fra Snøhvitfeltet, utskipet over LNG terminalen på Melkøya i Hammerfest havn.
  • Oljefeltet Goliat ble funnet drivverdig i 2006: Utbyggingen, som i 2015 stod ferdig, vil i likhet med Snøhvitutbyggingen, skape store ringvirkninger for havnevirksomheten i Hammerfest.
  • Mange nyetableringer av servicebedrifter: Dette utvikler et utvidet servicetilbud for både nasjonale og internasjonale aktører som opererer i Barentshavet, innen olje- og gass, skipstrafikk, maritim virksomhet og fiskeri og havbruk, etc. 
  • Ledende havn gjennom hundrevis av år: Hammerfest betyr trygg havn - fortøyninga i Hammersteinen (Hamran) og var en internasjonal viktig havn for fangst og handel. I dagens utvikling jobber vi aktivt for også i framtiden å være den naturlige porten mot Barentshavet.