Prosjekter

Hammerfest Terminalen

Hammerfest Terminalen gir mulighet for å løse logistikkbehov for en region i vekst.
En forbedret og unik inngangsport til Hammerfest.

Den nye Hammerfest Terminalen ligger i Leirvika. Terminalen representerer det beste utgangspunkt for transport av gods til/fra Hammerfest. God plass til logistikk og lagerbygg, arealer for utelagring og containere og rom for parkering og gode logistikkarealer. Havnen er lun med gode innseilingforhold.

Terminalen befinner seg i umiddelbar nærhet av Polarbase og industriområder i Hammerfest og gir ytterligere arealer for næringsutvikling innenfor industri, logistikk, energi og leverandørindustri i regionen. Baseområdet ble tatt i bruk i 2020.

Det bygges et logistikkbygg med kontorfasiliteter som har god oversikt over baseområdet. Det gir muligheter for å utvikle kontorfellesskaper og små-industriklynger innenfor transport, logistikk, anlegg og andre relaterte bransjer. Bygget ferdigstilles i september 2022.

Les mer: Hammerfest Terminalen

Ren havn

Indre havn i Hammerfest har gjennom flere hundre års aktivitet dessverre blitt en av de mest forurensede havnene i landet. Hammerfest kommune har sammen med Hammerfest havn i lang tid jobbet med et prosjekt for å rense opp indre havn i Hammerfest. Prosjektet nådde opp i statsbudsjettet for 2021. Prosjektet kombineres med utdyping av Fuglenes fiskerihavn og farledsforbedring i Forsøl. I tillegg skal Hammerfest havn bygge ny sentrumskai der rundt 10 mål tomt midt i sentrum skal utvikles.

Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune.

Les mer: Ren havn-prosjektet

havnekvartalet

Havnekvartalet – utvikling av sentrumskaiene

Bakgrunnen for prosjektet er å benytte nytt tomteareal som følge av etablering av deponi og kai-areal i forbindelse med Ren Havn-prosjektet. Det er en uttalt målsetting om å bruke denne muligheten til å gjøre Hammerfest sentrum mer attraktivt for innbyggere og gjester.

Rundt 10 mål tomt midt i sentrum skal utvikles. Dette er et formidabelt arbeid som vi nå har fullt trøkk på. Vi er klar over at dette vil kreve at alle gode krefter i Hammerfest bidrar slik at vi kan fornye og modernisere Hammerfest gjennom å tiltrekke oss næringsaktivitet og skape et nytt byrom som innbyggerne kan være stolte av.

Arbeidet starten i 2017 med en mulighetsstudie for sentrumskaiene. Dette var starten på en idé- og utviklingsprosess som sluttføres frem til 2023-2024. Parallelt med konseptutviklingen utarbeides det en reguleringsplan for havneområdet.

Les mer om Havnekvartalet