NAVIGASJON RUNDT MELKØYA

  1. Hjem
  2. /
  3. Trafikk
  4. /
  5. Navigasjon rundt Melkøya

SLEPEBÅTER
Slepebåtene Boris, Barents og Banak er tilgjengelige i Hammerfest.
Kontakttelefon, slepebåter: 916 47 564 eller 479 04 407. Bestilling bør skje i god tid og på dagtid, på grunn av båtenes avtale med StatoilHydro.

FORTØYNINGSBÅTER
Fortøyningsbåtene Birk og Bork er tilgjengelige i Hammerfest.
Tjenesten bestilles gjennom Arctic Seaworks, telefon 920 65 128 eller 948 05 360.